Browsing: తెలంగాణా

‘తెలంగాణ ప్రాంతం భారతదేశంలో లేదా ? తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయులు కారా? సంక్షేమం అందించే కీలక పథకాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల ఎందుకంత వివక్ష…